Marrekrite
Varen

Eilanden herstellen en baggeren

06/12/2017

Zoals u weet hebben wij het afgelopen jaar twee eilanden hersteld in de Grutte Gaastmar. De eilanden zien er nog erg nieuw uit en moeten met het opkomen van de beplanting met sfeer krijgen.

Het mooie aan het aanvankelijke project rondom het herstel van de eilanden was om werk-met-werk te maken.

De baggerspecie die vrij zou komen uit het oplossen van bagger-knelpunten, onder meer in de vaargeulen naar de Langhoekspôlle en de Nije Krûspôlle, een aantal drempels in de Grutte Gaastmar, en dergelijke, zou worden gebruikt om de “nieuwe” eilanden te bouwen. De twee eilandjes zijn wel aangelegd maar door het faillissement van de aannemer en andere tegenslagen in het project zijn niet alle baggeropgaven gerealiseerd. Marekrite is momenteel bezig met een grootschalig project waarin samen met provincie en Wetterskip aan de realisatie van een KRW-oever wordt gewerkt. Dit maakt het mogelijk om de nog resterende baggerklussen “in de buurt op te lossen”, aangezien de bagger die vanuit de diverse resterende knelpunten vrijkomt, in deze vooroever kan worden gestort. Daarmee kan een lang gekoesterde wens vanuit de watersport in vervulling gaan, namelijk het baggeren van de geul en de haven van de Langehoekspolle. Als gezegd nemen we meteen een aantal andere knelpunten in het gebied mee (drempels en ondieptes) zodat we het qua dieptes in het gebied Aldegaaster Brekken, en wat de eilanden in de Fluessen betreft, goed voor elkaar hebben.

Foto: Lourens Touwen krijgt van projectleider en initiator Haaye Hoekstra het boekje De Roverspolle aangeboden. Dit boekje uit 1942, geschreven door P. de Jong maakt deel uit van een reeks Friese kinderboeken. Haaye vond het boekje tussen de oude boeken bij het opruimen van zijn ouderlijk huis. Bijzonder is één van de twee door Marrekrite en provincie herbouwde eilanden in de Aldegaester Brekken in de volksmond bekend stond als de Roverspolle. Zeer waarschijnlijk gaat het in het boekje om ditzelfde eilandje.

Nieuws

Technische problemen milieuboot

15/07/2021

Helaas kampt de milieuboot van Marrekrite momenteel met technische problemen. De komende dagen zullen wij deze laten repareren, maar daardoor zal de boot enkele dagen uit de vaart zijn. Het legen van de containers zal daardoor wat langer op zich laten wachten dan normaal, waardoor sommige containers vol kunnen raken. Als u hierdoor een volle container aantreft, wilt u uw afval er dan niet naast zetten, maar meenemen naar een container waar nog wel plek is? Zo voorkomen we dat er afval in de natuur terecht komt of ongedierte aangetrokken wordt. Wij streven ernaar zo snel mogelijk weer te kunnen varen. Onze excuses voor het ongemak. Foto: © @770ONJ

Buitenmuseum op It Eilân in de Alde Feanen

09/07/2021

Aan onze ligplaats aan de Janssleat, de PR50 bij Goëngahuizen, is de komende tijd één plekje gereserveerd voor bezoekers aan het buitenmuseum op It Eilân. It Fryske Gea heeft hier een tijdelijke tentoonstelling gemaakt over Roelof Horreüs de Haas en zijn zoon Hans, die in de Tweede Wereldoorlog ondergedoken waren in de Alde Feanen. Kijk- en luisterroute Roelof de Haas vond samen met zijn twee zonen, Gerard (12) en Hans (8) onderdak bij boerderij Heach Hiem. Roelof de Haas heeft deze tijd nauwkeurig vastgelegd in aantekeningen maar ook in foto’s. Het landschap, het boerenleven maar ook de belevenissen van de kinderen die zich vrij waanden tijdens het spelen in de natuur. Langs het Kuierpaad, zijn tien plekken ingericht met foto’s die Roelof heeft genomen tijdens hun verblijf op boerderij Heach Hiem. Op elke plek is ook te horen hoe Hans Horreüs de Haas (inmiddels 85 jaar), de onderduik destijds als…