Marrekrite
Fietsen

Marrekrite vernieuwt Fietsnetwerk Fryslân

16/10/2018

 

Recreatieschap Marrekrite start deze week met een grootscheepse vernieuwing van het fietsknooppuntnetwerk in de provincie Fryslân. Het netwerk staat nu in alle regio’s ruim 12 jaar en is daarmee aan grootschalig onderhoud toe.

Kwaliteitsslag 

Fryslân staat landelijk aan de top met de kwaliteit van het fietsnetwerk in de tweejaarlijkse Kwaliteitsmonitor Fietsregio’s van het Landelijk Fietsplatform. Andere regio’s in Nederland investeren ook fors in hun netwerken, dus om deze positie te behouden is ook in Fryslân een kwaliteitsslag nodig.

In opdracht van de Provincie Fryslân worden de vijf huidige deelgebieden omgevormd tot één fietsknooppuntnetwerk: Fietsnetwerk Fryslân. De vernieuwing is onderdeel van het project Routenetwerken bij de tijd en compleet, waarbij ook het provinciale wandelknooppuntnetwerk wordt afgerond. Het project wordt gefinancierd door de Provincie Fryslân en de Friese gemeenten. Alleen op de Friese Waddeneilanden is geen fietsknooppuntnetwerk.

Nieuwe trajecten

Deze vernieuwing biedt ook de kans om het netwerk verder te verbeteren door nieuwe trajecten aan het netwerk toe te voegen. Dat kunnen trajecten over nieuwe fietspaden zijn, maar er is met name aandacht voor het verbeteren van de routes door de dorpen en steden.

Fietsknooppunten gewoon te gebruiken

De verbetering van het fietsknooppuntnetwerk start deze week in Noordoost Fryslân. Vervolgens wordt het netwerk in de rest van Fryslân gefaseerd aangepakt. In mei 2019 moet het hele netwerk vernieuwd zijn.

Voor de fietser zal er weinig tot geen overlast zijn tijdens de werkzaamheden. De bebording wordt per traject vervangen, zodat men altijd nog een route uit kan stippelen en volgen via de bebording. De infopanelen op de knooppunten worden pas aan het eind van het project vervangen. Tot die tijd wordt de fietser er met een sticker op de panelen op geattendeerd dat de kaart van het netwerk niet meer actueel is.

Na afronding heeft Fryslân weer een fietsknooppuntnetwerk wat de komende jaren tot de top van Nederland behoort, waardoor toeristen en recreanten kunnen ervaren hoe mooi Fryslân als fietsprovincie is.

Nieuws