Marrekrite
Varen

Baggerwerkzaamheden ligplaatsen Joustersluis

31/01/2019

Al vele  jaren is de locatie tegenover de Joustersluis een favoriete ligplaats voor veel watersporters. Om die reden doet Marrekrite er alles aan om deze locatie in goede staat en goed bereikbaar te houden. In 2018 hebben we reeds een deel van de damwanden vervangen en een paar oude oploopjes weggehaald. Om de ligplaatsen bereikbaar te houden, starten we de komende weken met het baggeren van de ligplaatsen. Vanaf Pasen zijn de ligplaatsen weer het hele seizoen bereikbaar.

Baggeren

De baggerwerkzaamheden duren tot uiterlijk 19 april en zijn dus voor het Paasweekend afgerond. De betreffende ligplaatsen (SN64a tot en met SN64d) zijn in deze periode niet bereikbaar. Van het baggeren zult u dus geen overlast ervaren.

Uit oogpunt van werk met werk worden in deze periode tevens de ligplaatsen aan de Kaai (SN58) gebaggerd, zodat ook deze weer goed bereikbaar zijn.

Baggerdepot

Omdat het baggeren betaald wordt met gemeenschapsgeld, hebben we eerst onderzoek gedaan naar de meest efficiënte werkwijze. Baggeren is erg duur, financieel is de enig haalbare oplossing om de bagger in een depot op de wal te storten. De komende twee weken wordt het depot gereed gemaakt voor gebruik. Dit houdt in dat de aannemer onder andere de ringdijk aanbrengt. Aansluitend wordt gestart met het baggerwerk. Het baggerdepot blijft tijdens het seizoen liggen, omdat we in bet najaar weer verder gaan met het opwaarderen van deze locatie. Het depot wordt afgesloten met een hekwerk en voorzien van waarschuwingsborden.

In de periode van 19 april tot en met 1 oktober 2019 mag de aannemer, met goedkeuring van de directie, op werkdagen tussen 09:30 en 17:00 uur werken aan het depot. De aannemer zal de baggerspecie een aantal keer omzetten om het indrogen van de baggerspecie te bevorderen.

In de periode rond Pasen, de meivakantie, Hemelvaart en de landelijke schoolvakanties wordt er niet gewerkt aan het depot.

We realiseren ons terdege dat dit niet de meest ideale oplossing is voor de watersporters die van deze locatie gebruik maken.

Inpassing in het landschap

Zodra alle werkzaamheden achter de rug zijn en de baggerspecie voldoende is ingedroogd, zullen we het depot omvormen tot een glooiend en parkachtig landschap. Zo creëren we hier weer een mooie en prettige ligplaatslocatie met een natuurlijke en afwisselende begroeiing van diverse soorten bomen en struiken, passend in het landschap.

Wij hopen dat u begrip heeft voor de werkzaamheden en zullen er alles aan doen om de overlast  voor de watersport zo veel mogelijk te beperken.
Indien u vragen heeft over deze specifieke werkzaamheden kunt u altijd even contact met ons opnemen.

Overzichtsfoto werkzaamheden Joustersluis

Nieuws