Marrekrite
Marrekrite

Wimpelopbrengst 2018

02/04/2019

In 2018 bracht de wimpelverkoop netto Eur 164.500 op, net iets minder dan de Eur 167.500 van het jaar ervoor. Jaarlijks besteden wij de opbrengst van de wimpelverkoop aan het vernieuwen van onze ligplaatsen. Elk jaar kiezen we daarvoor een specifiek project uit.  De opbrengst van 2018 zal worden gebruikt om de damwanden bij de Kop van Wiegersma (PR07) te vervangen. Op deze locatie wordt een bordje geplaatst  met de vermelding dat de ligplaatsen herbouwd zijn met de opbrengst van de wimpels over het jaar 2018.

De wimpel blijft een van de mooiste aspecten aan Marrekrite. Vele overheden en andere organisaties uit heel Nederland hebben zich al laten bijpraten “hoe ze dat daar in Friesland voor elkaar krijgen, en dat op vrijwillige basis”.

Lichte terugloop

Hoewel we natuurlijk heel blij zijn met dit geweldige resultaat, geeft het wel aan dat de verkoop van wimpels in de huidige opzet haar maximum lijkt te hebben bereikt. 2018 was in veel opzichten een fantastisch jaar. Dat gold zeker ook voor het weer. Het feit dat de verkoop juist in dit bijzondere jaar een lichte afname laat zien, maakt dat we voorzichtig durven te concluderen dat we nu ook aan de wimpelverkoop kunnen gaan zien dat de watersport aan het veranderen is. De gebruikers van nu, zijn niet dezelfde als de gebruikers van 10 jaar terug.

Marrekrite bezint zich op maatregelen om de wimpelverkoop ondanks deze veranderingen op peil te houden. Dat betekent dat we onze nieuwe gebruikers beter moeten leren kennen. Wij voorzien dat de vanzelfsprekendheid waarmee de klassieke watersporter met een eigen boot jaarlijks de wimpel kocht, steeds verder onder druk komt te staan. Met de toename van de huurders op het water, is het de vraag hoe we deze groep beter bereiken. Veel huurders zijn minder bekend met onze provincie en dus ook met Marrekrite. Inmiddels zijn wij gesprekken aan het voeren met de verhuurders over dit vraagstuk.

Besteding

Om voor de watersport heel concreet te maken wat we met de jaarlijkse vrijwillige bijdrage via de wimpelverkoop doen, kiezen we een bepaalde steiger of damwand uit die we met de opbrengst volledig herbouwen. Met de opbrengst van 2016 werden de steigers in de Langesleat bij Earnewâld herbouwd. De wimpelopbrengst van 2017 werd besteed om de helft van de damwanden langs De Kaai volledig te herbouwen. De opbrengst van 2018 zal worden gebruikt om de volledige Kop van Wiegersma (Alde Feanen) opnieuw in de damwand te zetten. We zijn er ieder jaar weer trots op, dat we flinke werken als deze, puur met geld vanuit de watersport voor de komende 50 tot 75 jaar kunnen behouden. Via een klein informatiebordje wordt de watersport op de betreffende plekken bedankt voor hun bijdrage.

Wimpel 2019

We hopen ook voor 2019 weer op zo’n mooie opbrengst! De wimpel van 2019 is weer verkrijgbaar via onze webshop, de vrijwilligers of één van de verkooppunten. Klik hier voor meer informatie

Nieuws

Nieuwe ligplaatsen: de Roospôlen

21/05/2019

Vanaf nu kunt u gebruik maken van onze ligplaatsen op drie gloednieuwe eilandjes in het Snitsermar: de Roospôlen in het Snitsermar zijn opgeleverd. Net als de eerder herbouwde Tryntsje Pôle (iets verder naar het oosten), gaat het om voormalige eilandjes die verdwenen zijn door jaarlijkse afslag. Met de drie Roospôlen en Tryntsje Pôle heeft u de keuze uit vier prachtige nieuwe, beschutte ligplaatsen aan de noordwestoever van het Snitsermar. In totaal gaat het om circa 400 meter aan aanlegcapaciteit, met bovendien per eiland ook een speciale kanovoorziening. Vanaf de eilanden kijkt u prachtig het meer over.

Maarten van der Weijden opent zwemseizoen bij It Húske

17/05/2019

Vrijdag 17 mei hebben zwemkampioen Maarten van der Weijden en Gedeputeerde Sietske Poepjes samen met leerlingen van de Mienskipsskoalle De Legeaën uit Gau/Sibrandabuorren het zwemseizoen geopend. Dat deden ze door vanaf It Húske te water te gaan en een stuk te zwemmen. It Húske was voor de gelegenheid afgemeerd bij recreatiegebied De Potten in Offingawier. Samen zwemmen in schoon water! Het is belangrijk dat het Friese zwemwater schoon is en blijft. Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân zetten zich hiervoor in. Marrekrite helpt hieraan mee met It Húske, een drijvend vuilwaterstation mét toilet voor de watersport. De Húskes zijn zeer innovatieve, drijvende zuiveringsinstallaties. De drie Húskes zijn compleet autonoom en zelfvoorzienend. Het vuilwater wordt via biologische processen en microfiltrage zodanig gereinigd, dat we – met toestemming van Wetterskip Fryslân – het gereinigde water aan de achterkant van de Húskes direct op het oppervlaktewater mogen lozen. U kunt als watersporter meehelpen aan het…