Marrekrite
Marrekrite

Wimpelopbrengst 2018

02/04/2019

In 2018 bracht de wimpelverkoop netto Eur 164.500 op, net iets minder dan de Eur 167.500 van het jaar ervoor. Jaarlijks besteden wij de opbrengst van de wimpelverkoop aan het vernieuwen van onze ligplaatsen. Elk jaar kiezen we daarvoor een specifiek project uit.  De opbrengst van 2018 zal worden gebruikt om de damwanden bij de Kop van Wiegersma (PR07) te vervangen. Op deze locatie wordt een bordje geplaatst  met de vermelding dat de ligplaatsen herbouwd zijn met de opbrengst van de wimpels over het jaar 2018.

De wimpel blijft een van de mooiste aspecten aan Marrekrite. Vele overheden en andere organisaties uit heel Nederland hebben zich al laten bijpraten “hoe ze dat daar in Friesland voor elkaar krijgen, en dat op vrijwillige basis”.

Lichte terugloop

Hoewel we natuurlijk heel blij zijn met dit geweldige resultaat, geeft het wel aan dat de verkoop van wimpels in de huidige opzet haar maximum lijkt te hebben bereikt. 2018 was in veel opzichten een fantastisch jaar. Dat gold zeker ook voor het weer. Het feit dat de verkoop juist in dit bijzondere jaar een lichte afname laat zien, maakt dat we voorzichtig durven te concluderen dat we nu ook aan de wimpelverkoop kunnen gaan zien dat de watersport aan het veranderen is. De gebruikers van nu, zijn niet dezelfde als de gebruikers van 10 jaar terug.

Marrekrite bezint zich op maatregelen om de wimpelverkoop ondanks deze veranderingen op peil te houden. Dat betekent dat we onze nieuwe gebruikers beter moeten leren kennen. Wij voorzien dat de vanzelfsprekendheid waarmee de klassieke watersporter met een eigen boot jaarlijks de wimpel kocht, steeds verder onder druk komt te staan. Met de toename van de huurders op het water, is het de vraag hoe we deze groep beter bereiken. Veel huurders zijn minder bekend met onze provincie en dus ook met Marrekrite. Inmiddels zijn wij gesprekken aan het voeren met de verhuurders over dit vraagstuk.

Besteding

Om voor de watersport heel concreet te maken wat we met de jaarlijkse vrijwillige bijdrage via de wimpelverkoop doen, kiezen we een bepaalde steiger of damwand uit die we met de opbrengst volledig herbouwen. Met de opbrengst van 2016 werden de steigers in de Langesleat bij Earnewâld herbouwd. De wimpelopbrengst van 2017 werd besteed om de helft van de damwanden langs De Kaai volledig te herbouwen. De opbrengst van 2018 zal worden gebruikt om de volledige Kop van Wiegersma (Alde Feanen) opnieuw in de damwand te zetten. We zijn er ieder jaar weer trots op, dat we flinke werken als deze, puur met geld vanuit de watersport voor de komende 50 tot 75 jaar kunnen behouden. Via een klein informatiebordje wordt de watersport op de betreffende plekken bedankt voor hun bijdrage.

Wimpel 2019

We hopen ook voor 2019 weer op zo’n mooie opbrengst! De wimpel van 2019 is weer verkrijgbaar via onze webshop, de vrijwilligers of één van de verkooppunten. Klik hier voor meer informatie

Nieuws

Rietproef Lauwersmeer

18/02/2020

De provincie Groningen en Waterschap Noorderzijlvest gaan in het Lauwersmeer een rietproef uitvoeren, om de rietgroei te stimuleren. De proef is onderdeel van de ecologische ontwikkeling op Europees niveau en uitvoering van Europees vastgesteld beleid, het zogenaamde Natura 2000-beleid. De provincies Groningen en Fryslân staan voor de uitvoering van dat beleid. De provincie Groningen voert het beleid uit namens beide provincies. Waterpeil omhoog Voor de proef wordt het waterpeil omhoog gebracht. De periode van de proef is van 15 februari tot 1 april van dit jaar. Er is een vergunning om de rietproef tot en met 2022 in dezelfde periode te herhalen. De werkelijke start is dit jaar later dan 15 februari. Er is veel regen gevallen en het onstuimige weer houdt nog even aan. Eerst moet Noorderzijlvest voldoende water uit het Lauwersmeer hebben kunnen lozen op het wad. Daarna kan de waterstand naar het niveau voor de rietproef. Gedurende…

Marrekrite wint Nationale Motorbootvarenprijs!

07/02/2020

Marrekrite heeft de Nationale Motorbootvarenprijs 2019 gewonnen. Vrijdag 7 februari vond de uitreiking plaats bij de opening van de beurs Boot Holland. De prijs is een inititatief van de Stichting Bevordering Motorbootvaren en bedoelt als blijk van waardering en steuntje in de rug voor initiatieven en activiteiten ter bevordering van het motorbootvaren in Nederland. Marrekrite heeft de prijs gewonnen, omdat wij al 60 jaar op unieke wijze de toeristische basisinfrastructuur voor waterrecreatie in Friesland verzorgen, maar ook voor het onderhouden van de fiets- en wandelknooppuntnetwerken in de provincie en de wijze waarop we deze koppelen aan de ligplaatsen. Naast Marrekrite was ook Lenie Hiemstra van de Facebookpagina ‘Met de boot naar Friesland’ genomineerd. Zij ontving een eervolle vermelding voor haar inspanningen. We zijn trots dat we deze onderscheiding hebben ontvangen en blijven ons inzetten voor goede voorzieningen voor watersporters, fietsers en wandelaars in het mooie Friesland. Zie hier voor het…