Ligplaatsen grote schepen

Ligplaatsen grote schepen

De Marrekrite probeert het aantal ligplaatsen voor grote schepen op een eenvoudige manier snel uit te breiden, door op 10 meter in het verlengde van de steigers een grote meerpaal in het water te zetten. Hierdoor hebben forsere schepen minder steigermeters nodig en krijgen anderen meer ruimte. Een groot schip ligt vast aan de afmeerpaal en gebruikt slechts een klein gedeelte van de steiger. Op deze manier creëren we meer ligplaatsen voor een kleine prijs.

Een overzicht van alle locatie met palen voor grote schepen.

Foto: ligplaats met meerpaal grote schepen, FL 35 Bombrekken

MarBoeien even het water uit

MarBoeien even het water uit

Het fenomeen MarBoei is nog relatief nieuw in Fryslân. De MB 01 werd in 2013 bij de start van het seizoen gelanceerd, daarna volgden nog 24 MarBoeien. De vraag was niet alleen hoe de watersport reageert op deze nieuwe afmeerboeien, maar ook hoe de boeien zich in de praktijk houden. Door het constante bewegen van het water, krijgen boeien eigenlijk nooit rust en dat stelt extra hoge eisen aan de technische uitvoering. De afgelopen twee jaar hebben we de MarBoeien daarom goed in de gaten gehouden. De boeien zijn getest tot een trekkracht van 6 ton. We hebben gewerkt met gekeurde ankers, kettingen en harpsluitingen. Dat betekent dat je er een geladen tanker bij windkracht 12 achter kunt leggen. Uw veiligheid is voor ons boven heel belangrijk.
Lees verder

Fryslân vijf sterren Fietsregio!

Fryslân vijf sterren Fietsregio!

De keuze van het bestuur van De Marrekrite in 2011, om het beheer en onderhoud van het fietsknooppuntnetwerk onder te brengen bij De Marrekrite betaalt zich nu positief uit. Fryslân heeft in de Kwaliteitsmonitor fietsregio’s 2015 van het Landelijk Fietsplatform, de hoogste score van alle provincies behaald. Fryslân heeft de maximale score van 5 sterren toegekend gekregen voor de kwaliteit van onderhoud aan het routenetwerk en de randvoorwaarden die het netwerk aantrekkelijk maken.

Voordat De Marrekrite zorg droeg voor het onderhoud, zorgden de vijf fietsregio’s ieder voor hun eigen beheer en onderhoud. In 2012 is de eerste regio onder beheer van De Marrekrite gekomen en sinds januari 2015 is ook de laatste regio toegevoegd. In 2012 scoorde Fryslân nog 3 sterren en in 2013 reeds 4 sterren.
Lees verder

Krimpen in ligplaatsen, maar dan wel met beleid

Krimpen in ligplaatsen, maar dan wel met beleid

De afgelopen dagen is er in Fryslân commotie ontstaan, na berichten in de media, over de krimp in aanlegplaatsen van De Marrekrite. Omdat velen zich hier ongerust over maken, willen wij graag wat meer informatie geven over hoe de zaak in elkaar zit. 
Lees verder

Wimpelactie hoogste opbrengst ooit

Wimpelactie hoogste opbrengst ooit

Donderdag 27 november 2014 onverhandigde vrijwilligersvoorzitter Lia Kolk de cheque met de wimpelopbrengst 2014 aan Jannewietske de Vries, voorzitter van De Marrekrite en gedeputeerde. De gedeputeerde was zeer verrast met het enorme bedrag op de cheque. In totaal is € 182.333 opgehaald met de wimpelverkoop! Dit is het hoogste bedrag ooit, dat met de wimpelverkoop is opgehaald, vertelde Lia Kolk. Vervolgens liet ze in haar speech weten dat door het extreem lange en goede watersportseizoen en een super start op Boot Holland er meer wimpels zijn verkocht dan andere jaren.

Lia Kolk kondigde naast een geweldige opbrengst ook haar afscheid aan. Zij heeft zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor De Marrekrite. De laatste jaren regelde zij vooral het reilen en zeilen rond onze stand op Boot Holland. De Marrekrite is haar daar zeer dankbaar voor!

Let op! Containers vanaf nu afgesloten

Let op! Containers vanaf nu afgesloten

Na de herfstvakantie is Durk, de schipper van de milieuboot, gestart met legen en afsluiten van alle Marrekritecontainers. Pas vanaf april 2015 gaan de containers weer open en start Durk met het ophalen van het afval. 

Wij vragen u géén afval bij afgesloten containers te plaatsen! Bij afgesloten containers haalt Durk dit jaar geen afval meer op, dat gebeurt pas weer in het voorjaar. Als uw afval tot volgend jaar april blijft staan, dan komt daar ongedierte op af en wordt het een rommeltje. Neem daarom uw afval mee en geef uw vuilniszak af op een locatie waar wel vuil wordt opgehaald.

Alvast bedankt voor de medewerking! 

Ligplaatsen voor grote schepen: hoe werkt dat?

Ligplaatsen voor grote schepen: hoe werkt dat?

U ziet steeds meer nieuwe types aanlegvoorzieningen. Vorig jaar lanceerden we de MarBoei; een veilig alternatief voor ankeren. Over de MarBoei krijgen wij veel positieve berichten. In het verleden ontwikkelden wij met de eenvoudige aanlegsteiger met walverbinding. Een prima voorziening, met veel privacy. Helaas wordt van deze voorzieningen minder gebruik gemaakt.

Foto: ligplaats met meerpaal grote schepen, FL 35 Bombrekken
Lees verder

Trijntjepôle terug op de kaart

Trijntjepôle terug op de kaart

Het eilandje Trijntjepôle in de Snitsermar wordt weer in ere hersteld. Het eiland verdween pas geleden in de hoge golven, maar krijgt binnenkort weer een functie voor recreatie en natuur. Hiervoor tekenden gedeputeerde Johannes Kramer en directeur Lourens Touwen van De Marrekrite op 5 september een samenwerkingsovereenkomst. Dit gebeurde midden op de Snitsermar.

Foto: gedeputeerde Kramer en directeur Touwen geven startschot voor samenwerking
Lees verder

Vuilwaterboot groot succes

Vuilwaterboot groot succes

Het eerste zomerseizoen van de Vuilwaterboot is een groot succes. Sinds juni vaart deze boot over de Friese wateren om vuilwatertanks te legen en watersporters voor te lichten over het belang van schoon water. De bemanning heeft al ruim 12.000 liter toiletwater opgevangen en krijgt veel positieve reacties. Zondag 28 september was de laatste vaardag voor de Vuilwaterboot dit seizoen.
Lees verder

Erecode winterrustgebieden in Marrekrite app

Erecode winterrustgebieden in Marrekrite app

Varen op de Friese wateren is genieten. Genieten van de natuur, de rust en de ruimte. De prachtige vogels die er leven maken het plaatje compleet en heel bijzonder. Om de vogels hier te houden, is winterrust van belang. Daarom is een aantal gebieden gemarkeerd als rustgebied. Vaar deze gebieden liever niet in van 1 oktober tot 1 april.
Lees verder

Volg de Vuilwaterboot via de app

Volg de Vuilwaterboot via de app

Wil je de exacte locatie van de Vuilwaterboot weten? Download de Marrekrite-app in de Google Play Store (voor Android). Op deze app vind je niet alleen alleen alle Marrekrite-aanlegplaatsen met specifieke informatie, maar ook de exacte positie van de Vuilwaterboot.
Vanaf september is de app ook beschikbaar voor iOS in de App Store.

Download de app

Bericht geplaatst op: 14 augustus 2014

Spring mee voor schoon water tijdens Friese Big Jump

Spring mee voor schoon water tijdens Friese Big Jump

Middag vol sport- en spelactiviteiten bij de Grote Wielen in Leeuwarden
Jaarlijks vindt in heel Europa de ‘Big Jump’ plaats. Tienduizenden mensen uit verschillende landen maken samen een sprong in het water en vragen daarmee aandacht voor het belang van schoon (zwem)water voor mens en natuur. De Friese ‘Big Jump Schoon Water Party’ biedt een gevarieerd en gratis programma met activiteiten voor jong en oud op woensdagmiddag 9 juli. De party start om 14.00 uur met ‘de grote plons’ waarbij kinderen massaal in het water van de Grote Wielen springen en een zeilwedstrijd van zeilschool Propsma.
Lees verder

Milieuboot vaart weer!

Milieuboot vaart weer!

De milieuboot, die sinds 12 juni uit de vaart langs wegens motorpech, vaart gelukkig weer! De motor is volledig gereviseerd en kan weer heel wat vaaruren aan. Het duurt een kleine week voordat schipper Durk de achterstand volledig heeft weggewerkt. Hij gaat nu alle locaties af. Op plekken waar bijvoorbeeld drie containers staan, leegt hij er twee. De pers op de milieuboot kan nomaliter het vuil van 40 Marrekrite-containers meenemen. Zit de pers vol, dan wordt deze op een vaste losplaats geleegd. Op deze manier kunnen watersporters hun recreatieafval kwijt in een zo groot mogelijk gebied.

Bericht geplaatst op: 3 juli 2014

Extra maaiploegen ingezet

Extra maaiploegen ingezet

Bij veel Marrekriteligplaatsen stond het gras erg hoog. De weersomstandigheden zijn erg gunstig voor het gras. Het groeit daarom extra hard, niet alleen bij Marrekriteligplaatsen. Daarnaast heeft de vaste maaiploeg van De Marrekrite te kampen gehad met materiaalpech.

Wij doen ons best om het gras bij alle locaties te maaien. Er zijn via Empatec drie maaiploegen aan het werk om het gras te maaien. Zij doen hun werk goed, want bij het merendeel van de locaties ligt het gras er weer netjes bij. 
 
Bericht geplaatst op: 19 juni 2014

Milieuboot vaart weer!

Milieuboot vaart weer!

De milieuboot, die sinds 12 juni uit de vaart langs wegens motorpech, vaart gelukkig weer! De motor is volledig gereviseerd en kan weer heel wat vaaruren aan. Het duurt een kleine week voordat schipper Durk de achterstand volledig heeft weggewerkt. Hij gaat nu alle locaties af. Op plekken waar bijvoorbeeld drie containers staan, leegt hij er twee. De pers op de milieuboot kan nomaliter het vuil van 40 Marrekrite-containers meenemen. Zit de pers vol, dan wordt deze op een vaste losplaats geleegd. Op deze manier kunnen watersporters hun recreatieafval kwijt in een zo groot mogelijk gebied.  

Bericht geplaatst op: 19 juni 2014

Marrekrite realiseert wandelknooppuntnetwerk Friese Wouden

Marrekrite realiseert wandelknooppuntnetwerk Friese Wouden

Het Algemeen Bestuur van Recreatieschap De Marrekrite heeft in haar vergadering van 5 juni 2014 besloten de taken van De Marrekrite op het gebied van landrecreatie uit te breiden. De Marrekrite gaat namens de vijf gemeenten in de regio Zuidoost Fryslân (Friese Wouden) een wandelknooppuntnetwerk realiseren. De gemeenten willen de routegebonden recreatie in de regio stimuleren. Daarvoor hebben de gemeenten en de provincie Fryslân een plan opgesteld om de recreatieve routestructuren te verbeteren en te vermarkten.
Lees verder

Milieuboot nu ‘echt’ bij De Marrekrite

Milieuboot nu ‘echt’ bij De Marrekrite

Al jaren vaart de milieuboot in opdracht van De Marrekrite langs de aanlegplaatsen om daar het recreatieafval op te halen. Voorheen huurde De Marrekrite de milieuboot met schipper van april tot november via de gemeente Boarnsterhim en later via Omrin. Omdat dat contract afliep, is besloten het schip te kopen en de schipper in dienst te nemen.
Lees verder

Fryslân blinkt uit in onderhoud fietsknooppuntennetwerk

Fryslân blinkt uit in onderhoud fietsknooppuntennetwerk


Op basis van de bevindingen uit het landelijk meldsysteem Bordje Weg analyseert het Fietsplatform de uitvoering van het onderhoud van de fietsroutebewegwijzering. Voor het jaar 2013 is gekeken naar het onderhoud van de LF- en knooppuntbewegwijzering.
Qua uitvoering van het onderhoud blinkt de provincie Friesland uit. Van de meldingen is 100% opgelost en afgemeld, binnen een gemiddelde termijn van 2,2 weken. Ook in Groningen en Limburg werden alle meldingen opgelost. In deze provincies was de oplossingstermijn echter wat langer.

Lees verder

VuilWaterBoot te water

VuilWaterBoot te water

Rond Pinksteren start het Project VuilWaterBoot officieel. Vanzelfsprekend werken wij achter de schermen al geruime tijd aan dit project.
De komende drie watersportseizoenen (2014, 2015 en 2016) vaart de VuilWaterBoot vier dagen per week de Schoonwaterroute. Het speciale schip, een praam van de Provincie Fryslân met daarop een vuilwaterinname-installatie, doet gedurende het seizoen een groot aantal Marrekriteligplaatsen en evenementen aan. De vaardagen zijn van donderdag tot en met zondag. Het vaarschema maken wij bekend via de website en een app.
Watersporters kunnen ter plaatse vuilwater afgeven en krijgen informatie over maatregelen die zij zelf kunnen treffen om het Friese zwemwater schoon te houden. 

Bericht geplaatst op: 6 mei 2014 

Marrekrite weer op Boot Holland

Marrekrite weer op Boot Holland

Ook dit jaar is De Marrekrite weer te vinden op beurs Boot Holland. Vrijdag 7 februari gaat de beurs van start en opent gedeputeerde De Vries de Marrekrite-stand om 13.00 uur.

Jeugdbrigade
Speciale aandacht gaat dit jaar uit naar onze jeugdbrigade. Op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 februari wordt het Marrekrite-beursteam verstrekt met een groot aantal jongeren. U vindt de jonge garde vrijwilligers niet in de stand. Ze begeven zich overal op de beursvloer om wimpels te verkopen! Ze zijn herkenbaar aan een wit shirt met een opdruk van de rode Marrekritewimpel.
Lees verder

Frank Groothof leest voor uit 'Poepkasteel'

Frank Groothof leest voor uit 'Poepkasteel'

Op zaterdag 8 februari leest Sesamstraat-acteur Frank Groothof op Boot Holland voor uit ‘Poepkasteel’. Dit prentenboek is gemaakt om watersporters te wijzen op het lozingsverbod van toiletwater en het belang van schoon vaar- en zwemwater. Kinderen kunnen in de stand van Het Friese Merenproject aanschuiven bij verschillende voorleesmomenten.

‘Poepkasteel’ is vlot geschreven door Lida Dijkstra en heeft prachtige illustraties van Natascha Stenvert. Het prentenboek vertelt over de avonturen van Pip Snater, Frok en Otje en hoe zij leren inzien hoe belangrijk schoon water is.

Lees verder

Nieuwsarchief