Maaiploeg draait op volle toeren

Maaiploeg draait op volle toeren

Dit jaar draaien we met een volledig nieuwe maaiploeg en leiding! En het resultaat mag er zijn. De ploeg van Empatec heeft - ondanks dat het gras in soms wel heel snel groeide - goed gedraaid. We hebben weinig klachten gehad en klachten die we kregen zijn direct opgelost.
 

Bloemenzee op de Hemmen

Bloemenzee op de Hemmen

De herinrichting van de Hemmen (FL15/FL16 en FL18) is voor de zomervakantie, ondanks het faillissement van Bagger en Groen Service, afgerond. Voor Recreatieschap Marrekrite begint het werk nu pas, want veel aanlegplaatsen zijn in slechte staat en gaan wij vervangen. Volgend watersportseizoen liggen deze aanlegplaatsen er weer prachtig bij. Maar ook nu al is het er een kleurenpracht door de verschillende bloemen.

De Hemmen is deels omgevormd tot ondiepe waterzones, waarin waterriet en ondergedoken waterplanten tot ontwikkeling kunnen komen. De herinrichting heeft geen invloed op het aantal ligplaatsen in het gebied. Het recreatieve (mede)gebruik wordt alleen maar versterkt door nog meer natuurbeleving en door de mogelijkheid om rondom een wandeling te maken.

Het opnieuw inrichten van het gebied komt voort uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Natura 2000 Beheerplan voor het Merengebied. De Marrekrite werkte in dit project samen met Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân, natuur- en belangenorganisaties.
Lees verder

Opening Groot Friesland Pad

Opening Groot Friesland Pad

Maandag 12 september jl. heeft gedeputeerde Schrier de nieuwe LAW14 het Groot Frieslandpad geopend. Het Groot-Frieslandpad (LAW 14) doorkruist Noord-Holland, Friesland, Drenthe en Groningen.

De 362 km lange route loopt door een weids landschap met statige boerderijen, langgerekte dorpen en slingerende dijken, en eindigt in het Duitse plaatsje Leer. Al wandelend keer je terug in de tijd, toen de Zuiderzee nog niet bestond en Friesland samen met de huidige provincie Noord-Holland één geheel vormden. De route begint in Bergen aan Zee en gaat dan dwars door West-Friesland via Medemblik naar Enkhuizen. Daar steekt de wandelaar het IJsselmeer over en struint verder, van Stavoren via Hindeloopen, Workum en IJlst naar Sneek. Daarna gaat het verder door Zuidoost Fryslân door dorpjes als Aldeboarn en Beetsterzwaag. De route vervolgt haar weg door fraaie esdorpen in de Kop van Drenthe en het verrassende Westerwolde om te eindigen in het Duitse plaatsje Leer.

In Friesland loopt de route synchroon aan het wandelknooppuntnetwerk, wat Recreatieschap Marrekrite beheert. Waar mogelijk worden de markeringen gecombineerd op één paaltje (zie foto). Wit/rode bordjes markeren de LAW-routes en de blauw/rode bordjes markeren het Friese wandelknooppuntennetwerk. Het onderhoud van de LAW wordt echter door de vrijwilligers van Stichting Wandelnet gedaan.

Inmiddels is ook een wandelgids verkrijgbaar van de route, via de webwinkel op www.wandelnet.nl

Gele boeien met slobeend: vaar dit gebied niet in

Gele boeien met slobeend: vaar dit gebied niet in

Winterrustgebieden tussen 1 oktober en 1 april

Gele boeien markeren winterrustgebieden in Fryslân tussen 1 oktober tot 1 april. Ziet u vanuit uw boot zo’n gele boei met daarop een slobeend, dan nadert u een winterrustgebied voor vogels. Aan alle vaarders wordt gevraagd de gemarkeerde gebieden niet in te varen.

De gebieden liggen vooral langs de randen van de meren en nooit in vaargeulen. Het gaat om gedeelten van:
· Snitser Mar;
· Wite Brekken en Swarte Brekken;
· Aldegeaster Brekken;
· Fluezen;
· Alde Feanen.

Lees verder

Drijvende zuiveringsinstallatie in het buitengebied

Drijvende zuiveringsinstallatie in het buitengebied

De zomer is in volle gang en met de mooie zonnige dagen nemen zwemmers graag een verfrissende duik in de Friese wateren. Maar, hoe zorgen we er voor dat het zwemwater ook echt zo fris is?

Vuilwater lozen is een smerige en gevaarlijke gewoonte, die bovendien verboden is. Met de campagne ‘Gewoon schoon, lekker fri(e)s’ worden watersporters geďnformeerd over de mogelijkheden en effecten van vuilwaterinzameling. De Vuilwaterboot is een onderdeel van de campagne en vaart rond om gratis vuilwatertanks van boten ter plekke leeg te zuigen.
Dhr. Akkerman vaart deze zomer 6 weken over de Friese meren. Hij is bekend met de Vuilwaterboot en maakt er graag gebruik van: ‘Je hoeft ze maar te bellen en ze komen. Wat een gemak!’

Nieuw initiatief: innovatief en duurzaam
Om het de watersporters nog makkelijker te maken, wordt er in de seizoenen 2016-2017 geëxperimenteerd met een drijvende zuiveringsinstallatie in het buitengebied.
Lees verder

Geef je oordeel over LF-bordjes

Geef je oordeel over LF-bordjes

Het Fietsplatform doet een onderzoek naar mogelijke nieuwe bewegwijzering voor LF-routes. Dit onderzoek bestaat uit twee delen. Op 22 juni vond het eerste deel plaats; het praktijkonderzoek onder fietsers. Diverse formaten bordjes, maar ook verschillende varianten qua kleurgebruik moesten worden beoordeeld.
De bevindingen zijn verwerkt in diverse nieuwe bordontwerpen die nu via een online enquęte aan een grotere groep worden voorgelegd. Via een online onderzoek kun ook jij als fietser je mening geven over de verschillende ontwerpen van de bordjes. Je hoeft niet per se een LF-fietser te zijn. Onder de inzenders verloot het Fietsplatform een exemplaar van een nieuw routebordje.
De uitkomst van de onderzoeken helpt het Fietsplatform bij de doorontwikkeling van de LF-routes en de daarbij passende bewegwijzering.
Klik hier om naar de enquęte te gaan. Het invullen zal ongeveer 5 minuten in beslag nemen.

Recreatie-afval?

Recreatie-afval?

De schipper van de milieuboot vaart het hele seizoen - 1 april t/m de herfstvakantie - over de Friese wateren om Marrekrite-containers te legen. In de Marrekrite-containers kun je je recreatie-afval kwijt. Recreatie-afval is eigenlijk "gewoon" huishoudelijk afval.
Helaas vinden we in de containers steeds vaker chemisch afval en grofvuil (tuinstoelen, ijzer, tafels, et cetera). Chemisch afval en grofvuil voer je zelf af! Het is schadelijk voor het milieu om het chemisch afval in de Marrekrite-containers achter te laten. En door het grofvuil, dat tussen het recreatie-afval terecht is gekomen, lopen de verwerkingsmachines steeds vast en gaan kapot.

Kortom, doe alleen recreatie-afval in de Marrekrite-containers. Hartelijk dank voor de medewerking!!!!

Baggeren in De Alde Feanen LIFE+

Baggeren in De Alde Feanen LIFE+

In 2013 ging in de Alde Feanen het LIFE+ project ‘Booming Business’ van start. Met zes maatregelen in het westelijk deel van het Nationaal Park moet dit project zorgen voor het verbeteren van de waterkwaliteit, het herstellen van de natuur en het vergroten van de bevaarbaarheid. Eén van de maatregelen is baggeren.

Wat gaat er gebeuren?
Aannemer Van der Lee uit Bruchem is in februari gestart met het baggeren van de Alde Feanen. In de periode 2016 tot en met 2018 wordt er gebaggerd om de bevaarbaarheid te verbeteren en de waterkwaliteit te verhogen. De bagger die vrijkomt is onderzocht. Hieruit is gebleken dat deze schoon is. De bagger wordt door middel van een bovengrondse / drijvende leiding naar een weilanddepot aan De Geasten in Aldegea geleid.
Lees verder

Nieuw fiets/voetveer bij Terherne

Nieuw fiets/voetveer bij Terherne

Vanaf 16 juli a.s. heeft Fryslân er een nieuw fiets/voetveer bij. Het pontje vaart vanaf Eetcafé Portunus in Terherne naar Jachthaven Sneekerhof bij Tersoalstersyl, aan de overzijde van het Prinses Margrietkanaal.

Het fiets/voetveer biedt de mogelijkheid om op deze locatie zowel het fietsknooppuntnetwerk als het wandelknooppuntnetwerk te verfijnen, waardoor de keuzemogelijkheden voor de recreant groter worden.
Lees verder

Lytse en Grutte Griene

Lytse en Grutte Griene

Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân is drukdoende met de herinrichting van de Lytse en Grutte Griene (Snitser Mar). Ook bij dit project is de Marrekrite betrokken. Op dit moment zijn er een aantal ligplaatsen verwijderd. Later in het jaar wordt een deel van deze ligplaatsen teruggeplaatst. Een ander deel komt terug als nieuwe aanlegvoorziening elders in het gebied, bijvoorbeeld op de nieuw aan te leggen eilanden Roospôllen.
Het herinrichtingswerk aan de Lytse en Grutte Griene is nog niet klaar en dat geeft helaas overlast ook overlast bij onze ligplekken. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

De Hemmen: wat gebeurt daar?

De Hemmen: wat gebeurt daar?

Samen met Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân, natuur- en belangenorganisaties werkt de Marrekrite aan de herinrichting van de Hemmen (FL15/FL16 en FL18). Het opnieuw inrichten van het gebied komt voort uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Natura 2000 Beheerplan voor het Merengebied.

De Hemmen is deels omgevormd tot ondiepe waterzones, waarin waterriet en ondergedoken waterplanten tot ontwikkeling kunnen komen. De herinrichting heeft geen invloed op het aantal ligplaatsen in het gebied. Het recreatieve (mede)gebruik wordt alleen maar versterkt door nog meer natuurbeleving en door de mogelijkheid om rondom een wandeling te maken.
Lees verder

Verruiming bedieningstijd 2016 Staande Mastroute Dokkumer Ee

Verruiming bedieningstijd 2016 Staande Mastroute Dokkumer Ee

Vanaf 1 mei aanstaande verruimen de gemeenten Ferwerderadiel en Dongeradeel hun brugbedieningstijden. Het betreft de brugbedieningstijden op de Staande Mastroute in de Dokkumer Ee, traject Dokkumer Nieuwezijlen tot Leeuwarden. De verruiming op dit traject betreft een pilot gedurende het watersportseizoen 2016. De belangrijkste aanpassing in dit bedieningsregime is dat de pauze van 16.15 tot 17.15 uur er tussenuit gaat. “Het gunstige van deze verruiming is, dat watersporters die rond 15.00 uur uit Leeuwarden vertrekken, tijd genoeg hebben om in één keer door te varen naar Dokkumer Nieuwezijlen”, aldus Lourens Touwen – directeur van Recreatieschap Marrekrite.


Lees verder

Wandelknooppuntnetwerk Zuidoost Fryslân officieel geopend

Wandelknooppuntnetwerk Zuidoost Fryslân officieel geopend

Op vrijdag 22 april 2016 is het nieuwe wandelknooppuntnetwerk Zuidoost Fryslân officieel geopend door Michiel Schrier, gedeputeerde provincie Fryslân. Bij Recreatiecentrum Dúndelle Bakkeveen heeft de heer Schrier de laatste punten op symbolische wijze met elkaar verbonden, waarbij hij de laatste nummers en de laatste verbindingen in het netwerk heeft getekend. In april werd de laatste hand gelegd aan dit netwerk van zo’n 1.245 kilometer, onderdeel van Wandelnetwerk Fryslân. Met de afronding van dit deel van het wandelnetwerk ligt nu in een groot deel van de provincie een wandelknooppuntnetwerk; een unicum! Tijdens een walking lunch konden genodigden vandaag alvast een deel van het wandelgebied ervaren.

Lees verder

Fors hogere wimpelopbrengst in 2015

Fors hogere wimpelopbrengst in 2015

Donderdag 7 april jl. werd de wimpelopbrengst 2015 officieel bekendgemaakt tijdens de Algemeen Bestuursvergadering van Recreatieschap Marrekrite. De opbrengst is fors hoger dan in andere jaren. In 2015 betaalden watersporters € 15 voor een standaard Marrekritewimpel en dat is € 2 hoger dan voorgaande jaren. De prijsstijging heeft watersporters er niet van weerhouden de wimpel aan te schaffen en dat leverde Recreatieschap Marrekrite in 2015 € 172.343 op. Deze netto-opbrengst, de opbrengst na aftrek van kosten, is volledig naar de onderhoudspot gegaan. “De opbrengst gaat niet naar één specifiek project. Het wordt ingezet voor allerlei onderhoud aan ligplaatsen”, aldus directeur Lourens Touwen. Zo zijn in 2015 de oude houten aanlegsteigers LM12 (vlakbij de Grutte Wielen), PR05 en PR10 (in De Alde Feanen), SN07 en SN16 (vlakbij Terherne) vervangen voor exemplaren van gerecycled kunststof. “Deze ligplaatsen hebben we kunnen vervangen mede dankzij de opbrengst van de wimpelactie. We zijn ontzettend blij met zoveel steun vanuit de watersport. Het is ook een groot compliment aan onze vrijwilligers, die zich weer enorm hebben ingezet om alle watersporters te bereiken”, zegt directeur Lourens Touwen.
Lees verder

Marrekrite weer naar Boot Holland

Marrekrite weer naar Boot Holland

Beurs Boot Holland is dé start van het watersportseizoen. Dit jaar is de beurs van vrijdag 12 februari tot en met woensdag 17 februari en de Marrekrite is ook van de partij. Wij staan weer in de Frankenhal, standnummer 4018. Op de plattegrond is de stand van de Marrekrite geel gemarkeerd.


Lees verder

Bijna miljoen liter toiletwater ingezameld

Bijna miljoen liter toiletwater ingezameld

In de zomer van 2015 is bijna een miljoen liter toiletwater van de pleziervaart ingezameld in het Friese merengebied. Vuilwater dat anders misschien in het oppervlaktewater terecht was gekomen. Dankzij maatregelen als promotie van vuilwaterinzamelpunten en inzet van de Vuilwaterboot kunnen watersporters in Fryslân zelf eenvoudig bijdragen aan schoon vaar- en zwemwater. De initiatiefnemers van de Schoonwatercampagne zijn tevreden met de opbrengst, maar zetten voor 2016 hoger in.

Vuilwaterboot: 22.000 liter
Een onderdeel van deze campagne is de Vuilwaterboot. Deze boot heeft een installatie aan boord waarmee vuilwatertanks van plezierboten ter plekke leeggezogen kunnen worden.
De service van de Vuilwaterboot is gratis. Ook kunnen watersporters bij de Vuilwaterboot informatie inwinnen over maatregelen die zij zelf kunnen treffen om het Friese zwemwater schoon te houden. De bemanning van de boot deelt aan watersporters een kaart uit met daarop alle vuilwaterinzamelpunten in Fryslân. In 2015 heeft de Vuilwaterboot ruim 22.000 liter toiletwater opgehaald bij 1.800 boten. In het voorjaar van 2016 gooit de Vuilwaterboot weer de trossen los.
Lees verder

Artikel "het is goed afmeren in Friesland" in Woonboot

Artikel "het is goed afmeren in Friesland" in Woonboot

Suzanna Markusse van "Woonboot magazine" schetst in drie pagina's een duidelijk en helder beeld van het werk van De Marrekrite. Ze schrijft in "In dit nummer": Een mooie traditie, slim beheerd! Dat er een logisch verband bestaat tussen het verkopen van wimpels en in steigers geďntegreerde kanoplekken 'palen voor varende woonschepen' en het in stand houden van een echte Friese traditie - gratis afmeerplekken - wordt uitgelegd door recreatieschapdirecteur Lourens Touwen.

Het artikel: "Het is goed afmeren in Friesland pagina 1 en 2" en "vervolg pagina 3

Vuilwaterboot bij GPTV

Vuilwaterboot bij GPTV

De Vuilwaterboot bij GPTV in de tv-servie Mienskip@wurk!
Klik op de link "lees verder" om aflevering over de Vuilwaterboot te bekijken.

Bericht geplaatst op 4 september 2015
Lees verder

Ligplaatsen grote schepen

Ligplaatsen grote schepen

De Marrekrite probeert het aantal ligplaatsen voor grote schepen op een eenvoudige manier snel uit te breiden, door op 10 meter in het verlengde van de steigers een grote meerpaal in het water te zetten. Hierdoor hebben forsere schepen minder steigermeters nodig en krijgen anderen meer ruimte. Een groot schip ligt vast aan de afmeerpaal en gebruikt slechts een klein gedeelte van de steiger. Op deze manier creëren we meer ligplaatsen voor een kleine prijs.

Een overzicht van alle locatie met palen voor grote schepen.

Foto van ligplaats met meerpaal grote schepen, FL 35 Bombrekken
Bericht geplaatst op 1 juli 2015

MarBoeien even het water uit

MarBoeien even het water uit

Het fenomeen MarBoei is nog relatief nieuw in Fryslân. De MB 01 werd in 2013 bij de start van het seizoen gelanceerd, daarna volgden nog 24 MarBoeien. De vraag was niet alleen hoe de watersport reageert op deze nieuwe afmeerboeien, maar ook hoe de boeien zich in de praktijk houden. Door het constante bewegen van het water, krijgen boeien eigenlijk nooit rust en dat stelt extra hoge eisen aan de technische uitvoering. De afgelopen twee jaar hebben we de MarBoeien daarom goed in de gaten gehouden. De boeien zijn getest tot een trekkracht van 6 ton. We hebben gewerkt met gekeurde ankers, kettingen en harpsluitingen. Dat betekent dat je er een geladen tanker bij windkracht 12 achter kunt leggen. Uw veiligheid is voor ons boven heel belangrijk.
Lees verder

Fryslân vijf sterren Fietsregio!

Fryslân vijf sterren Fietsregio!

De keuze van het bestuur van De Marrekrite in 2011, om het beheer en onderhoud van het fietsknooppuntnetwerk onder te brengen bij De Marrekrite betaalt zich nu positief uit. Fryslân heeft in de Kwaliteitsmonitor fietsregio’s 2015 van het Landelijk Fietsplatform, de hoogste score van alle provincies behaald. Fryslân heeft de maximale score van 5 sterren toegekend gekregen voor de kwaliteit van onderhoud aan het routenetwerk en de randvoorwaarden die het netwerk aantrekkelijk maken.

Voordat De Marrekrite zorg droeg voor het onderhoud, zorgden de vijf fietsregio’s ieder voor hun eigen beheer en onderhoud. In 2012 is de eerste regio onder beheer van De Marrekrite gekomen en sinds januari 2015 is ook de laatste regio toegevoegd. In 2012 scoorde Fryslân nog 3 sterren en in 2013 reeds 4 sterren.
Lees verder

Marrekrite gaat voor kwaliteit

Marrekrite gaat voor kwaliteit

De afgelopen dagen is er in Fryslân commotie ontstaan, na berichten in de media, over de krimp in aanlegplaatsen van De Marrekrite. Omdat velen zich hier ongerust over maken, willen wij graag wat meer informatie geven over hoe de zaak in elkaar zit. 
Lees verder

Wimpelactie hoogste opbrengst ooit

Wimpelactie hoogste opbrengst ooit

Donderdag 27 november 2014 onverhandigde vrijwilligersvoorzitter Lia Kolk de cheque met de wimpelopbrengst 2014 aan Jannewietske de Vries, voorzitter van De Marrekrite en gedeputeerde. De gedeputeerde was zeer verrast met het enorme bedrag op de cheque. In totaal is € 182.333 opgehaald met de wimpelverkoop! Dit is het hoogste bedrag ooit, dat met de wimpelverkoop is opgehaald, vertelde Lia Kolk. Vervolgens liet ze in haar speech weten dat door het extreem lange en goede watersportseizoen en een super start op Boot Holland er meer wimpels zijn verkocht dan andere jaren.

Lia Kolk kondigde naast een geweldige opbrengst ook haar afscheid aan. Zij heeft zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor De Marrekrite. De laatste jaren regelde zij vooral het reilen en zeilen rond onze stand op Boot Holland. De Marrekrite is haar daar zeer dankbaar voor!

Bericht geplaatst op 28 november 2014

Ligplaatsen voor grote schepen: hoe werkt dat?

Ligplaatsen voor grote schepen: hoe werkt dat?

U ziet steeds meer nieuwe types aanlegvoorzieningen. Vorig jaar lanceerden we de MarBoei; een veilig alternatief voor ankeren. Over de MarBoei krijgen wij veel positieve berichten. In het verleden ontwikkelden wij met de eenvoudige aanlegsteiger met walverbinding. Een prima voorziening, met veel privacy. Helaas wordt van deze voorzieningen minder gebruik gemaakt.

Foto: ligplaats met meerpaal grote schepen, FL 35 Bombrekken
Lees verder

Trijntjepôle terug op de kaart

Trijntjepôle terug op de kaart

Het eilandje Trijntjepôle in de Snitsermar wordt weer in ere hersteld. Het eiland verdween pas geleden in de hoge golven, maar krijgt binnenkort weer een functie voor recreatie en natuur. Hiervoor tekenden gedeputeerde Johannes Kramer en directeur Lourens Touwen van De Marrekrite op 5 september een samenwerkingsovereenkomst. Dit gebeurde midden op de Snitsermar.

Foto: gedeputeerde Kramer en directeur Touwen geven startschot voor samenwerking
Lees verder

Vuilwaterboot groot succes

Vuilwaterboot groot succes

Het eerste zomerseizoen van de Vuilwaterboot is een groot succes. Sinds juni vaart deze boot over de Friese wateren om vuilwatertanks te legen en watersporters voor te lichten over het belang van schoon water. De bemanning heeft al ruim 12.000 liter toiletwater opgevangen en krijgt veel positieve reacties. Zondag 28 september was de laatste vaardag voor de Vuilwaterboot dit seizoen.
Lees verder

Erecode winterrustgebieden in Marrekrite app

Erecode winterrustgebieden in Marrekrite app

Varen op de Friese wateren is genieten. Genieten van de natuur, de rust en de ruimte. De prachtige vogels die er leven maken het plaatje compleet en heel bijzonder. Om de vogels hier te houden, is winterrust van belang. Daarom is een aantal gebieden gemarkeerd als rustgebied. Vaar deze gebieden liever niet in van 1 oktober tot 1 april.
Lees verder

Volg de Vuilwaterboot via de app

Volg de Vuilwaterboot via de app

Wil je de exacte locatie van de Vuilwaterboot weten? Download de Marrekrite-app in de Google Play Store (voor Android). Op deze app vind je niet alleen alleen alle Marrekrite-aanlegplaatsen met specifieke informatie, maar ook de exacte positie van de Vuilwaterboot.
Vanaf september is de app ook beschikbaar voor iOS in de App Store.

Download de app

Bericht geplaatst op 14 augustus 2014

Marrekrite realiseert wandelknooppuntnetwerk Friese Wouden

Marrekrite realiseert wandelknooppuntnetwerk Friese Wouden

Het Algemeen Bestuur van Recreatieschap De Marrekrite heeft in haar vergadering van 5 juni 2014 besloten de taken van De Marrekrite op het gebied van landrecreatie uit te breiden. De Marrekrite gaat namens de vijf gemeenten in de regio Zuidoost Fryslân (Friese Wouden) een wandelknooppuntnetwerk realiseren. De gemeenten willen de routegebonden recreatie in de regio stimuleren. Daarvoor hebben de gemeenten en de provincie Fryslân een plan opgesteld om de recreatieve routestructuren te verbeteren en te vermarkten.
Lees verder

Milieuboot nu ‘echt’ bij De Marrekrite

Milieuboot nu ‘echt’ bij De Marrekrite

Al jaren vaart de milieuboot in opdracht van De Marrekrite langs de aanlegplaatsen om daar het recreatieafval op te halen. Voorheen huurde De Marrekrite de milieuboot met schipper van april tot november via de gemeente Boarnsterhim en later via Omrin. Omdat dat contract afliep, is besloten het schip te kopen en de schipper in dienst te nemen.
Lees verder

Fryslân blinkt uit in onderhoud fietsknooppuntennetwerk

Fryslân blinkt uit in onderhoud fietsknooppuntennetwerk


Op basis van de bevindingen uit het landelijk meldsysteem Bordje Weg analyseert het Fietsplatform de uitvoering van het onderhoud van de fietsroutebewegwijzering. Voor het jaar 2013 is gekeken naar het onderhoud van de LF- en knooppuntbewegwijzering.
Qua uitvoering van het onderhoud blinkt de provincie Friesland uit. Van de meldingen is 100% opgelost en afgemeld, binnen een gemiddelde termijn van 2,2 weken. Ook in Groningen en Limburg werden alle meldingen opgelost. In deze provincies was de oplossingstermijn echter wat langer.

Lees verder

VuilWaterBoot te water

VuilWaterBoot te water

Rond Pinksteren start het Project VuilWaterBoot officieel. Vanzelfsprekend werken wij achter de schermen al geruime tijd aan dit project.
De komende drie watersportseizoenen (2014, 2015 en 2016) vaart de VuilWaterBoot vier dagen per week de Schoonwaterroute. Het speciale schip, een praam van de Provincie Fryslân met daarop een vuilwaterinname-installatie, doet gedurende het seizoen een groot aantal Marrekriteligplaatsen en evenementen aan. De vaardagen zijn van donderdag tot en met zondag. Het vaarschema maken wij bekend via de website en een app.
Watersporters kunnen ter plaatse vuilwater afgeven en krijgen informatie over maatregelen die zij zelf kunnen treffen om het Friese zwemwater schoon te houden. 

Bericht geplaatst op: 6 mei 2014 

Nieuwsarchief