Jouw regio als camperbestemming

Werkt jouw regiomarketingorganisatie aan het promoten van camperen in Fryslân? Dan vind je hier waardevolle inzichten en inspiratie om Fryslân als de ultieme camperbestemming op de kaart te zetten.

Op de pagina ‘Doelen en doelgroepen’ ontdek je de kernpunten uit het marketingplan campertoerisme Fryslân. Leer hoe je de klantreis voor camperaars kunt verbeteren door ze te spreiden over verschillende tijden en locaties in de provincie. Begrijp de specifieke doelgroepen die essentieel zijn voor het succes van jouw marketingstrategie.

De pagina ‘Positionering en voorbeelden’ biedt inzichten in wat Fryslân onderscheidt van andere bestemmingen. Ga aan de slag met de vijf unieke verhalen die Fryslân speciaal maken en hoe deze aansluiten bij de behoeften van de camperdoelgroep. Daarnaast vind je voorbeelden van succesvolle campagnes en acties die al zijn ingezet om camperen in Fryslân te bevorderen.

Doelen en doelgroepen

Hieronder een aantal highlights uit het marketingplan campertoerisme Fryslân.

Doelen
Het optimaliseren van de klantreis voor de camperaar op basis van het spreiden van deze bezoekers in tijd (hele jaar) en ruimte (hele provincie), met als gevolg een unieke beleving van Fryslân.

Doelgroepen
Om doelgericht aan de slag te gaan met de positie van Fryslân als bestemming van camperaars, is het wijsheid om in te zetten op de Nederlandse markt, Duitsland en België. Daar vinden we camperaars die ook buiten het hoogseizoen voor Fryslân als camperbestemming zouden kunnen kiezen.

In de marketing is het goed om in te zetten op de bezoekers die buiten de vakantieperiodes kunnen reizen. Dit zijn de jonge stellen zonder kinderen of met niet-schoolgaande kinderen én oudere stellen zonder (thuiswonende) kinderen. Voor de groei van de gastvrijheidssector is het interessant bezoekers naar Fryslân trekken die van toegevoegde waarde zijn voor de provincie en haar inwoners. Dit betekent dat dit bezoekers zijn die de waarden van de provincie waarderen, een bovengemiddelde interesse hebben in natuur en cultuur en hier ook respectvol mee omgaan.

De doelgroep is niet duidelijk afgebakend, divers en erg breed. Dit maakt dat voor de marketingstrategie – in plaats van massacommunicatie – een gerichte aanpak is gekozen op kanalen waar de camperaar zeker bereikt wordt.

Om ervoor te zorgen dat alle doelgroepen gastvrij ontvangen worden, is het van groot belang dat de openingstijden van camperplaatsen op digitale platforms juist worden weergegeven.

Positionering en voorbeelden

Positionering
Wat maakt Fryslân uniek ten opzichte van andere bestemmingen en hoe gebruiken we dat om onszelf in de markt te zetten?

Fryslân onderscheidt zich door rust, ruimte, en een rijke natuur en cultuur, wat perfect aansluit bij de behoeften van de camperdoelgroep. Fryslân beschikt over vijf unieke verhaallijnen, die een voor een, maar ook samen een goede reden vormen om te reizen:

 • De Elf Steden
 • De Cultuur
 • De Wadden
 • Het Water
 • De Wouden

Voorbeelden van campagnes en acties
Wat gebeurt er al om camperen in Fryslân bekender te maken?

Voor de promotie van camperen in Fryslân zijn er diverse acties uitgevoerd:

 • Er is een speciale camperpagina op friesland.nl ingericht, met inspiratie, blogs en activiteiten.
 • Er zijn hoogwaardige foto’s gemaakt van alle seizoenen voor promotie.
 • Er zijn partnerships aangegaan met grote camperclubs en populaire camperplaatsen-apps.
 • Er is gewerkt aan de promotie van routes en online marketing in Duitsland en Nederland.
 • Alle content is naar het Duits vertaald.
 • Er is een inspiratiekaart voor camperaars ontwikkeld met informatie over camperlocaties, routes en wetenswaardigheden in Fryslân.

Camperlocatie van het jaar
De Campercontact Awards benadrukken de kwaliteit van Friese camperlocaties. Fryslân heeft meerdere keren deze prijs gewonnen, wat de kwaliteit en populariteit van de camperplaatsen in de regio onderstreept.